Event Listener to tylko warstwa pośrednicząca

Jak pisać Event Listenery by były przyjazne i nie nastręczały nam problemów? Najpierw trzeba zrozumieć czym one tak na prawdę są i jaką mają odpowiedzialność.

Czytaj więcej